Nova web adresa

Osnovne škole "Sonja Marinković" u Subotici je :

http://www.ossm.edu.rs/